Меню

5 грудня 2019 року Верховна Рада України прийняла Закон України №340-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству», яким запроваджуються зміни до низки законодавчих актів, зокрема і до Земельного кодексу України та до Закону України «Про оренду землі».

Відповідно до нововведень, суттєві зміни будуть стосуватися процедури поновлення договорів оренди землі, котрі набирають чинності вже з 15 липня 2020 року.

Зокрема, статтею 33 Закону України «Про оренду землі», встановлено дві правові підстави поновлення договору оренду землі:

  • реалізація орендарем переважного права на поновлення договору оренди. Щоб скористатися своїм правом на укладення договору оренди землі на новий строк, орендар зобов’язаний повідомити у строк, встановлений договором, але не пізніше ніж за місяць до спливу строку договору про намір скористатись своїм переважним правом. До листа-повідомлення орендар додає проект додаткової угоди про поновлення договору. Орендодавець у місячний термін розглядає надісланий орендарем лист-повідомлення з проектом додаткової угоди, узгоджує з орендарем істотні умови договору і, за відсутності заперечень, укладає з орендарем додаткову угоду про поновлення договору оренди землі. У разі недосягнення домовленості щодо орендної плати чи інших істотних умов договору переважне право орендаря на укладення договору оренди землі припиняється).
  • автоматичне поновлення договору на той самий строк і на тих самих умовах. У даному випадку має місце ситуація, коли орендар продовжує користуватися земельною ділянкою після закінчення строку договору оренди, а орендодавець не заперечує щодо такого користування (відсутність протягом одного місяця після закінчення строку дії договору листа-повідомлення орендодавця про заперечення у поновлення договору оренди землі).

Також, Законом № 340- IX ст. 33 Закону України «Про оренду землі» викладено у новій редакції, а главу 19 Земельного кодексу України доповнено статтею 126-1, якою передбачається, що договором оренди землі, договором про встановлення земельного сервітуту, договорами про надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб або для забудови може бути встановлена умова щодо поновлення таких договорів. Якщо договір містить умову про його поновлення, після закінчення строку, на який його укладено, цей договір поновлюється на такий самий строк і на таких самих умовах. Поновленням договору вважається поновлення договору без вчинення сторонами договору письмового правочину. Вчинення інших дій сторонами договору для його поновлення не вимагається.

Разом з тим, сторони договору матимуть право відмови від поновлення договору, яким вони зможуть скористатися не пізніше як за місяць до дати закінчення дії такого договору. Для цього сторона договору подає до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно заяву про виключення з цього реєстру відомостей про поновлення договору.

У разі відсутності заяви про виключення з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про поновлення договору до дати закінчення дії такого договору після настання відповідної дати закінчення дії договору державна реєстрація речового права продовжується на той самий строк.

Слід звернути вагу на те, що занодавчо не встановлено, ані підстав, з яких сторона договору може подати таку заяву, ані обов’язку сторони повідомити іншу сторону договору про направлення нею такої заяви до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Тобто, Законом надається право стороні договору відмовитися в односторонньому порядку від виконання умов договору оренди за відсутності будь-яких підстав для цього, та навіть не встановлюється обов’язку повідомити про це іншу сторону договору.

Якщо Вам потрібні якісні юридичні послуги з земельно права звертайтесь до Адвокатське об'єднання "Миколаєнко та партнери"

Поновлення договорів оренди землі державної та комунальної власності

Умова щодо поновлення договору не може встановлюватися в договорі оренди землі, договорі про встановлення земельного сервітуту, договорах про надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб або для забудови щодо земельних ділянок державної та комунальної власності, крім випадків, якщо на таких земельних ділянках розташовані будівлі або споруди, що перебувають у власності користувача або набувача права користування земельною ділянкою.

У разі оренди земель державної та комунальної власності укладення договору здійснюється на підставі рішення органу, уповноваженого здійснювати передачу земельних ділянок у власність або користування.

Також слід звернути увагу, що розділ ІХ «Перехідні положення» ЗУ «Про оренду землі» доповнено абзацами третім і четвертим такого змісту: «Договори оренди земельних ділянок приватної власності, а також земельних ділянок державної або комунальної власності, на яких розташовані будівлі, споруди, що перебувають у власності орендаря, укладені до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству», у разі їх продовження (укладення на новий строк) мають містити умови, передбачені статтею 33 цього Закону та статтею 126-1 Земельного кодексу України.

Правила, визначені статтею 126-1 Земельного кодексу України щодо поновлення договорів оренди землі, поширюються на договори оренди землі, укладені або змінені після набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству», а поновлення договорів оренди землі, укладених до набрання чинності зазначеним Законом, здійснюється на умовах, визначених такими договорами, за правилами, чинними на момент їх укладення».

Керуючий партнер, адвокат Ірина ПРОДАН

Вверх